Disclaimer

De informatie op de website finansecur.nl is zorgvuldig samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. FinanSecur kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan FinanSecur niet instaan.

FinanSecur verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website finansecur.nl bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door FinanSecur worden onderhouden. Hoewel er sprake is van uiterst selectieve selectie van de websites waarnaar wordt verwezen, aanvaardt FinanSecur geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van deze websites.