Mijn waarden

Respect

Ik waardeer ieders talenten, achtergrond, etc. en gebruik dat als uitgangspunt. Zonder te oordelen, op gelijkwaardige wijze.

Betrokkenheid

Ik hecht veel belang aan een goede band met mijn clienten en andere belanghebbenden. Ik verdiep me in hen en betrek mijn cliënten bij wat ik doe.

Integriteit

Ik reageer op een manier die recht doet aan de situatie waarin de cliënt zich (persoonlijk) bevindt en ben me bewust van de onafhankelijke rol als vertrouwenspersoon.

Transparantie

Ik geef de cliënt op heldere wijze inzicht in zijn situatie en (on)mogelijkheden. De informatie over wat men wel en niet van mij mag verwachten is daarbij ondubbelzinnig.

Samen

Een goede samenwerking tussen cliënt en mijzelf is zeer belangrijk. Alleen dan krijgen we de financiële administratie op orde en ervaart de cliënt structurele balans.