Verwijzers en contact

Het contact met verwijzers vind ik heel belangrijk. Verwijzers zijn meestal professionele hulpverleners, zorginstellingen, werkgevers of familieleden van cliënten. Zij spelen een uitermate belangrijke rol voor en tijdens de periode van coaching.

Verwijzers staan vaak het dichts bij de cliënt. Door gezamenlijke inspanning en goede samenwerking kunnen wij sneller actie ondernemingen. Op deze manier kunnen wij eerder rust en stabiliteit in de financiën bereiken. Deze rust en stabiliteit ontzorgd de cliënt.

Wij houden u dan ook, mocht u dat wensen en gaat cliënt hiermee akkoord, op de hoogte van onze bevindingen.